Sommartid 2022

Sommartid kallas det när vi justerar normaltiden framåt med 1 timme.
Detta är på grund av att vi bättre skall kunna nyttja sommardagarnas ljusa stunder.

Ställa om klockan

Sommartid innebär alltid att man ställer fram klockan 1 timme.
Och det är alltid sista söndagen i mars som sommartid infaller.Sommartid - datum:

Sista söndagen i mars 2022 är den 27:e mars.

Så för att sammanfatta:
Sommartiden år 2022 infaller söndagen den 27:e mars.
När klockan slår 02.00 så ställs den framåt en timme till klockan 03.00