Årets veckor (2024)

Klicka på en vecka och ett tillhörande datum för information om den dagen!


Börjar på måndag eller söndag

Enligt den internationella standarden ISO 8601 är måndag veckans första dag. Därefter följer tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Söndagen är veckans sjunde och sista dag.

Även om detta är den internationella standarden anser flera länder, däribland USA och Kanada, att söndagen är veckans startdag.

Varför sju dagar?

Det finns många olika åsikter om hur sjudagsveckan uppstod. Den vanligaste förklaringen pekar på babyloniska astrologer som tilldelade veckodagarna planetgudar runt 700 f.Kr.

Romarna ersatte senare dessa namn med sina planetgudar i den gamla romerska kalendern och germanska och nordiska folk gjorde senare samma sak med vissa av sina gudar.