Sommartid

Sommartid kallas det när vi justerar normaltiden framåt med 1 timme.
Detta är på grund av att vi bättre skall kunna nyttja sommardagarnas ljusa stunder.

Ställa om klockan

Sommartid innebär alltid att man ställer fram klockan 1 timme.
Och det är alltid sista söndagen i mars som sommartid infaller.

Sommartid 2024

Sommartiden börjar Sundayen den 31:e March 2024 klockan 02.00.
Sommartiden slutar Sundayen den 27:e October 2024.

Sommartid 2024

Sommartiden börjar Sundayen den 31:e March 2024 klockan 02.00.
Sommartiden slutar Sundayen den 27:e October 2024.

Sommartid 2025

Sommartiden börjar Sundayen den 30:e March 2025 klockan 02.00.
Sommartiden slutar Sundayen den 26:e October 2025.

Sommartid - datum:

Sista söndagen i mars 2024 är den den 31:e March.

Så för att sammanfatta:
Sommartiden år 2024 infaller söndagen den 31:e March 2024.
När klockan slår 02.00 så ställs den framåt en timme till klockan 03.00.